JTEKT Way

Smysl JTEKT way

 • vytvoření společné firemní kultury v Evropě
 • zlepšení JTEKTu jako celku

Hlavní cíle a hodnoty JTEKT WAY

 1. Zákazník je na prvním místě
  Jsme odhodláni nahlížet na věci z pohledu zákazníka a upřímně reagovat na zákazníkovy požadavky. Jsme odhodláni vytvářet hodnoty, které jsou pro svět nové, dodávat produkty a služby, které přesahují očekávání zákazníků. Je třeba si uvědomit, že zákazníky představují naši externí i interní zákazníci

 2. Úsilí o zlepšení
  Jsme odhodláni se vydávat na místo, abychom se o všem přesvědčili na vlastní oči, důkladně pochopili situaci a identifikovali kořenové příčiny. Jsme odhodláni s nadšením pro představivost a vynalézavost pečlivě pokračovat ve výzvách, které před nás klade přístup Kaizen.

 3. Úsilí o inovace v naší práci
  Snažíme se neomezeně vylepšovat naši technologii a dovednosti, abychom se stali lídry na poli inovací. Jsme odhodláni podporovat takovou firemní kulturu, abychom si všichni zachovali zájem učit se novým věcem a rozvíjet se navzájem.

 4. Týmová práce a cílevědomost
  Jsme odhodláni být disciplinovaní a provádět jakýkoli úkol s vědomím naléhavosti. Jsme odhodláni aktivně komunikovat, abychom navzájem spojovali své síly. Je třeba si uvědomit, že společná spolupráce a efektivní komunikace jednoduše zvýší naši sílu a také nám umožní postupovat rychleji.

 5. Angažovanost
  Jsme odhodláni ke všemu přistupovat, jako by šlo o naši vlastní věc. Jsme odhodláni pochopit podstatu věcí a přijmout okamžitá opatření. Chceme-li dosáhnout ambiciózních cílů, překonat sami sebe, nikdy nebudeme efektivnější, než když budeme bojovat za své vlastní zájmy. Budoucnost společnosti JTEKT je samozřejmě společnou budoucností nás všech!

Spojovat dohromady naše silné stránky a know-how
Sdílet naše společné hodnoty Následovat cestu naší vize Dosáhnout svých ambicí

JTEKT je výsledkem 150 let společné historie (KOYO, TOYODA). Abychom upevnili svou pozici jedničky, musíme spojit své síly a know-how. Díky 150 letům historie jsme začali budovat JTEKT.

Nyní musíme zajistit, abychom nezapomněli na to, co je společnostem KOYO a TOYODA vlastní.
Právě o tom je CESTA JTEKT: pomáhá sdílet naše společné hodnoty.

1921 – založení společnosti KOYO SEIKO
1941 – založení společnosti TOYODA Machine Works
2006 – Založení společnosti JTEKT

Výzvy:

 • sdílet stejný smysl pro hodnoty bez ohledu na zemi či region
 • komunikovat a aktivovat týmovou práci bez ohledu na geografické bariéry
 • vnášet do naší organizace smysl pro jednotu

Cíle společnosti

Společenská odpovědnost firmy
Společnost JTEKT usiluje o to, aby přispívala ke štěstí lidí a k rozkvětu společnosti prostřednictvím výroby produktů, které si získají důvěru společnosti.

Vize skupiny

Naše vize být „Nejlepší a jedineční“ definuje optimální požadovaný budoucí stav. Udává směr a poskytuje inspiraci k tomu, na co se má organizace zaměřit v horizontu pěti, deseti a více let. Společnost JTEKT usiluje o to být nejlepší a jedinečnou ve svých aktivitách a technologiích: řízení, ložiska, hnací soustavy, obráběcí stroje – být prvním partnerem, který klientovi vytane na mysli.

Cesta JTEKT

Naše hodnoty k osvojení
Obsah prohlášení o vizi a poslání je důležité zakotvit do firemní kultury prostřednictvím jasné a konzistentní komunikace ze strany nejvyššího vedení organizace.

Právě proto jsme upravili naše hodnoty, které budeme od nynějška označovat jako CESTA JTEKT, abychom sdíleli cestu ke své vizi a dosáhli svého poslání.

Jak jsme vytvořili cestu JTEKT?

Pod vedením personálního oddělení společnosti JTEKT Corporation provedl globální tým průzkum týkající se všech dřívějších hodnot společností KOYO, TOYODA a JTEKT od samého počátku.

Rovněž vedl rozhovory s manažery a zaměstnanci v několika společnostech JTEKT ve světě a zejména nově jmenovaní manažeři byli dotazováni na to, jak nahlížejí na JTEKT.

LOADING