O společnosti

Historie společnosti

JTEKT Czech Republic s.r.o. (JTCZ) je součástí koncernu JTEKT Corporation. 

Společnost působí v České republice od roku 2006 pod názvem JTEKT Automotive Czech Pardubice jako nástupnický subjekt společnosti Toyoda Automotive Czech Republic s. r. o. Důvodem pro změnu názvu byla fúze hlavních japonských společností Toyoda Machine Works a Koyo Seiko, která znamenala vytvoření silné globální společnosti na trhu dodavatelů automobilového průmyslu.

Pro projekt výstavby výrobního závodu na zelené louce byla vybrána průmyslová zóna v Pardubicích. Nový výrobní závod byl dokončen na jaře 2004.

V první fázi se výroba soustředila na mechanické součásti do převodovek automobilů vyráběných v kolínské automobilce TPCA. První dodávka pro tohoto zákazníka opustila brány závodu v polovině měsíce ledna 2005. Od roku 2006 dodává společnost mechanické součásti do převodovek rovněž také pro další závody Toyoty v Evropě.

V roce 2008 jsme zahájili výrobu hliníkových dílů do systémů řízení automobilů, přičemž výroba těchto produktů se neustále rozšiřuje.

Dne 1.4.2022 došlo k fúzi mezi společnostmi JTEKT Automotive Czech Pardubice a Jtekt Automotive Czech Plzeň tím vznikla nová společnost, která vystupuje pod společným názvem JTEKT Czech Republic s.r.o.

Představení společnosti

JTEKT Czech Republic s.r.o. (JTCZ) je součástí koncernu JTEKT Corporation. Zabýváme se výrobou systémů řízení pro osobní automobily, ale také výrobou mechanických dílů pro osobní automobily světových značek.

Dne 1.4.2022 došlo k fúzi mezi společnostmi JTEKT Automotive Czech Pardubice a Jtekt Automotive Czech Plzeň tím vznikla nová společnost, která vystupuje pod společným názevem JTEKT Czech Republic s.r.o.

Najdete nás v průmyslové zóně Staré Čívice u Pardubic a také v průmyslové zóně na Borských polích v Plzni 

V současné době jsou našimi hlavními zákazníky přední globální výrobci automobilů – společnost Toyota (včetně TPCA), a další světoví výrobci osobních automobilů.

Naším cílem je společnost neustále zlepšovat – a to prostřednictvím poskytování produktů a služeb, které jsou zákazníkem skutečně požadované. Produkty se snažíme zdokonalovat, zvyšujeme efektivitu práce a výrobních procesů, ale přitom nám zároveň záleží na životním prostředí, ve kterém žijeme, proto vyrábíme recyklovatelné výrobky.

Původ názvu společnosti

Název společnosti je sám o sobě nositelem naší politiky. 

Politika jakosti

Politika jakosti je naší společností vnímána jako základní oblast firemní strategie. Záměrem vrcholového managementu naší společnosti je produkovat výrobky, které splňují nebo překračují požadavky našich zákazníků (na základě průběžného zlepšování kvality a výkonnosti systému řízení managementu jakosti).

Společnost má zavedený systém řízení jakosti dle IATF 16949:2016.

Princip normy IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců dílů pro automobilový průmysl. Základem normy jsou převážně požadavky ISO 9001 - v plném rozsahu doplněné zvláštními požadavky na systém managementu kvality pro výrobce dílů do automobilů. Je mnohem konkrétnější a její aplikace nevyžaduje speciální oborový výklad.

Přínos normy pro naši společnost je udržení vysoké úrovně výrobního procesu a tím také stabilizace poskytované služby našim zákazníkům – a to v co nejvyšší kvalitě. Dále také přináší možnost optimalizovat náklady a pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků společnosti.

Naše zásady

 1. Uspokojit zákazníka
  Dívat se na věci z pohledu zákazníka a poskytovat zboží a služby, které ho uspokojí.
  Základní cesta myšlení

 2. Být ambiciózní
  Osvojení si silné touhy zlepšit svět a společnost, což vede ke zvyšování kvality práce.
  Myšlenka "Monozukuri"

 3. Osobně se angažovat
  Myslet a jednat dle své osobní zodpovědnosti a vykonávat tak dobře svou práci
  Myšlenka "Monozukuri"

 4. Pracovat poctivě
  Pokorně naslouchat názorům druhých a učit se, jak soustředěně řešit úkoly a pracovat poctivě.
  Myšlenka "Monozukuri"

 5. Přijímat výzvy
  Mít sny, stanovit si vysoké cíle a neúnavně na nich pracovat.
  Pracovní metoda

 6. Myslet globálně
  Vidět věci v širším záběru, zvažovat které postupy jsou nejlepší pro všechny a sledovat je.
  Pracovní metoda

 7. "Genchi-Genbutsu" ... ověřovat situaci na místě
  Osobně navštěvovat pracoviště k prošetření různých situací a využívat metody: "5 Proč?"
  Pracovní metoda

 8. Myslet inovativně
  Nepřetržitě a vytrvale usilovat o zlepšení a inovace.
  Pracovní metoda

 9. Reagovat neprodleně
  Svět se mění rychle, proto je třeba začít hledat optimální řešení a snažit se je vyzkoušet.
  Pracovní metoda

 10. Pracovat týmově
  Pracovat na dosažení týmových cílů, plněním svých úkolů a povinností a zároveň pomáhat jeden druhému.
  Pracovní metoda

Politika životního prostředí

Implementací normy ISO 14001:2015 společnost vyjadřuje svůj postoj k životnímu prostředí a cílenou snahu se aktivně podílet na ochraně životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování.

Těchto cílů dosahujeme použitím postupů a procesů respektujících environmentální, právní i etické zásady ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům a životnímu prostředí.

Vedení společnosti společně se všemi zaměstnanci se plně ztotožňuje s globální politikou koncernu JTEKT. Stanovením a naplňováním lokálních cílů se zavazují dodržovat ji ve všech jejích bodech.

Politika bezpečnosti práce

Naše společnost se neustále vyvíjí - v souladu s dodržováním veškerých zásad v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků normy ISO 45001:2018 .

Aktivně vytváříme a zlepšujeme pracovní podmínky a bezpečnost zaměstnanců při práci. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pokládáme za jeden z nejdůležitějších aspektů v rozvoji naší společnosti a proto je neodmyslitelnou součástí veškerých firemních procesů.

Vedení společnosti společně se všemi zaměstnanci usiluje o naplnění všech našich cílů a závazků normy ISO 45001:2018 , která jde ruku v ruce s normou a ISO 14001:2015.

LOADING