Naše zásady

10 zásad které by měl mít na paměti každý zaměstnanec společnosti JTEKT a dovednosti našich perfektně vyškolených zaměstnanců.

 • Uspokojit zákazníka
  Dívat se na věci z pohledu zákazníka a poskytovat zboží a služby, které ho uspokojí.
  Základní cesta myšlení

 • Být ambiciózní
  Osvojení si silné touhy zlepšit svět a společnost, což vede ke zvyšování kvality práce.
  Myšlenka "Monozukuri"

 • Osobně se angažovat
  Myslet a jednat dle své osobní zodpovědnosti a vykonávat tak dobře svou práci
  Myšlenka "Monozukuri"

 • Pracovat poctivě
  Pokorně naslouchat názorům druhých a učit se, jak soustředěně řešit úkoly a pracovat poctivě.
  Myšlenka "Monozukuri"

 • Přijímat výzvy
  Mít sny, stanovit si vysoké cíle a neúnavně na nich pracovat.
  Pracovní metoda

 • Myslet globálně
  Vidět věci v širším záběru, zvažovat které postupy jsou nejlepší pro všechny a sledovat je.
  Pracovní metoda

 • "Genchi-Genbutsu" ... ověřovat situaci na místě
  Osobně navštěvovat pracoviště k prošetření různých situací a využívat metody: "5 Proč?"
  Pracovní metoda

 • Myslet inovativně
  Nepřetržitě a vytrvale usilovat o zlepšení a inovace.
  Pracovní metoda

 • Reagovat neprodleně
  Svět se mění rychle, proto je třeba začít hledat optimální řešení a snažit se je vyzkoušet.
  Pracovní metoda

 • Pracovat týmově
  Pracovat na dosažení týmových cílů, plněním svých úkolů a povinností a zárověň pomáhat jeden druhému.
  Pracovní metoda
LOADING